Kom och lyssna på fladdermöss

Lördagen den 10 augusti har du möjlighet att lyssna på fladdermöss vid fältstationen Rördromen.

För fladdermuslyssningen ansvarar Ulf Bjurman från Västerås, vars utrustning gör det möjligt att spela in ljudet från en art samtidigt och samtidigt lyssna på ljudet från en annan art.

Efter en genomgång av hur utrustningen fungerar blir det en vandring i fältstationens omgivningar för att söka upp fladdermöss..

Aktiviteten startar kl 21 och pågår tills det blir mörkt.

Läs mer om fladdermöss i Sörmland: Sammanställning av genomförda inventeringar av fladdermöss i Södermanlands län från åren 1999, 2001 och 2004

Välkommen!