ALLEMANSRÄTTEN
Välkommen i naturen

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten.

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder.
Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme.
Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot
markägare och mot andra människor ute i naturen.

Allemansrätten kan sammanfattas i orden Inte störa – inte förstöra.


Mer om allemansrätten finns på naturvårdsverkets sida...ta mig dit !

   
Natura 2000 är EU:s nätverk för värdefull natur. Vill du veta mer klicka här
 
Till startsidan