FÄLTSTATIONEN

Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Sedan 2002 ingår också Eskilstuna Biodlareförening i samarbetet. Fältstationen har fått sitt namn på grund av läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening.
Sörfjärden blev februari 2002 skyddat av FN som RAMSAR-område.


ÅRSPROGRAM 2017

Fältstationen är öppen för besökare kl 9-15 alla röda dagar i almanackan från mars till och med oktober. Dessutom ordnas särskilda temadagar.

Skolverksamhet för främst årskurs 3-5 ordnas från 15 maj till och med 2 juni för förbokade grupper.

Lördag 4 mars kl 10-12
Örnräkning. Vi räknar örn från Stockholms län till Vänern och Vättern.

Söndag 14 maj kl 10.00
Naturvandring: Norrholm. Vi samlas vid fältstationen och samåker till Kinglöt.

Söndag 21 maj kl 10.00
Friluftsgudstjänst tillsammans med Kafjärdens Församling och Kjula Baptistförsamling. Kyrkkaffe serveras.

Söndag 28 maj kl 10.00
Naturvandring: Fagervik-Fagerviksholme. Samling vid Fältstationen.

Måndag 5 juni kl 20.00
Naturnatten. Vi grillar, gör en kort rundvandring, lyssnar på fladdermöss och bekantar oss med nattinsekter. Plats: Fältstationen

Lördag 12 augustil kl 21.00
Fladdermöss. Vi ger oss ut och lyssnar på fladdermöss. Samling vid fältstationen.

Söndag 13 augusti kl 09.00-15.00
Fladdermusdag på fältstationen.

Söndag 3 september kl 09.00-15.00
Svampdag tillsammans med Strängnäs Svampklubb. Vi hjälper dig att artbestämma både ätliga och icke ätliga svampar.

Söndag 17 septemberi kl 12.00
Gåsräkning. Vi räknar gäss på utvalda platser.

Söndag 1 oktober kl 12
Bird Watch Day. Nationellt program hos ornitologerna i Sverige. Program meddelas senare.

Söndag 15 oktober kl 12
Gåsräkning. Vi räknar gäss på utvalda platser. Samling vid fältstationen.

 

Vi har en så kallad gåsbetesåker mitt emot Fältstationen.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.

Information och bokning av huset: Sten Ullerstad, tel 016-35 41 52,
070-605 41 52
Information: Ingrid Karlsson, tel 070-308 11 93
Skolinformation och information om
bin och biodling:
Ursula Hentschel, tel 070-792 45 73