FÄLTSTATIONENS OMGIVNINGAR

Mälarlandskapet runt Sörfjärden bjuder på en mångfald av kultur och natur. Slättbygderna runt denna långgrunda mälarvik präglas av såväl småjordbruk herresäten och storgods.

Människor bodde kring sjön redan 1800 år f Kr och under vikingatiden för cirka 1 000 år sen brukades viken som första farled till fjärran länder.

Från åsen är utsikten magnifik över vidsträckta vassbårders och restuarerade strandängars rika fågelliv vid sidan av allfarsvägen.

Passande symbol

Rördrommen, Botaurus stellaris, kan höras på fem kilometers håll, trots bakgrundsmuller från E20. Denna sällsynta fågel, som liknar en korsning mellan häger och uggla, är en passande symbol för Sörfjärden eftersom den här har ett av sina europeiska kärnområden.

Rördrommen har här utforskats sedan 1945 av Lars Broberg, vars ringmärkta fåglar har upphittats i Storbritannien, Frankrike och Spanien.