Här är fältstationens program för 2020

Fältstationen har Öppet Hus för allmänheten alla röda dagar i almanackan från mars till och med 1 november, klockan 9–15. Detta gäller även när det är temadagar.

Vi ordnar information för skolelever från 14 maj till och med 3 juni. Annan tid ordnas information efter överenskommelse. Separat information skickas till grundskolorna i Strängnäs och Eskilstuna.

Lördagen den 29 februari
10.00–12.00 Örnräkning längs Mälaren och Hjälmaren till Vänern på cirka 90 platser, varav några publika dit allmänheten inbjuds. Fältstationen är öppen för besökare.

Söndagen den 10 maj
10.00 Friluftsgudstjänst med Kafjärdens Församling och Kjula Baptistförsamling. Kyrkkaffe serveras.

Söndagen den 17 maj – INSTÄLLD
9.30 samling vid Fältstationen för samåkning mot Fagervik och vandring runt Sjötorp, Skräddarberget och Fagerviks holme. Vid Fagervik finns gamla ekar och lindar, som restaurerats under 2019.

Lördagen den 15 augusti – INSTÄLLD
Fladdermuslyssning. Samling kl. 21.00 vid Fältstationen.

Söndagen den 6 september
Svampdag. Artbestämning av både ätliga och icke-ätliga svampar.

Söndagen den 13 september
Gåsräkning mot sjön. Samling sker kl. 12.00. Ingår i nationell sjöfågelräkning.

Söndagen den 18 oktober
Gåsräkning mot sjön. Samling sker kl. 12.00. Ingår i nationell sjöfågelräkning.

Samarbetet med Funktionsrätt Eskilstuna/Sörmland kan ge fler programpunkter, som inte är klara i dagsläget.

Tipsa dina vänner!