RÖRDROM

Artfakta RÖRDROM

Ekologi. Bebor kulturslättsjöar med stora och täta bladvassbestånd och med god tillgång på fisk, grodor och vatteninsekter. Brun kärrhök är ofta nära granne. Lever undangömt i vassarna men fiskar gärna i glesare vegetation intill kanaler eller i vassens ytterområden. Hanens revirläte kan höras under omkring tre månader, från islossningen till midsommar. Tidiga tutare, som sannolikt är övervintrare, kan i södra Sverige börja höras redan i februari.

Reviret omfattar vanligen 20-40 hektar innehållande minst 2-10 hektar vass samt starrängar, kanaler och klarvattenytor. Endast i undantagsfall brukar det finnas mer än en hane per kilometer vassbevuxen strand. Lever polygynt (en hane, flera honor) varför ibland flera honor har bo nära varandra inom samma hanrevir. Hanen deltar inte i ruvning eller matning av ungar men tillkännager dygnet runt (mest i skymning och gryning) sin närvaro med sin vittljudande bastuta och hävdar med auktoritet sitt vassrevir mot varje inkräktande hane.

Äggläggningen påbörjas i slutet av april (Mälardalen). Kullen består av 4-6 ägg, som kläcks i turordning efter 26 dygn. De olikstora ungarna matas med fisk och är flygfärdiga efter åtta veckor. Redan efter 14 dagar kan ungarna vid störning kliva av boplattformen och gömma sig i omgivande vass. Återsamlas och matas vid boet när honan anländer från sina ofta långa fiskeutflykter. Ungfågelströvtåg i augusti. Flyttar i september-november nattetid till Västeuropa, åter i mars-april. Enstaka fåglar övervintrar regelbundet även i Skåne och under milda vintrar ibland ända uppe i Mälardalen.

 

Sida 1 Beskrivning
Sida 2 Utbredning och status
Sida 3 Ekologi
Sida 4 Hot
Sida 5 Åtgärder