En naturlig resurs i undervisningen – för alla

Fältstationen Rördrommen anordnar Skolveckor under våren. Skolveckorna 2020 startar den 14 maj och slutar den 3 juni. Vi är öppna för att ordna information på andra tider. Rördrommens informatörer arbetar ideellt och därför är informationen GRATIS för skolorna.

Eleverna tar sig på något sätt till Fältstationen. Om ni inte åker abonnerad buss önskar vi att ni kontrollerar att skolledningen inte har något emot ert färdsätt. Vi har råkat ut för avbokning med kort varsel då det visat sig att skolledare motsatt sig besöken på grund av tolkning av försäkringsvillkor.

Eleverna delas in i tre grupper och genomför 3 stycken 45 minuters pass med kunniga ledare. Skolan ser till att varje grupp har med sig minst 1 vuxen. Det kan även vara förälder, mor-/farförälder men inte personlig assistent. Informationen består av delarna:

  • Vattenprovtagning, där vi håvar upp och undersöker vattendjur;
  • Promenad till fågeltornet, där vi tittar på växter och fåglar med en ornitolog;
  • Biodling med visningskupa, utveckling av bin, slungning och honungsprovning samt vildbin. Vi passar också på att bekanta oss med gutefåren.

Det börjar klockan 9:00 med samling vid Barvabadet och pågår fram till 13:00 inklusive en timmes lunch med medhavd matsäck. Efter två pass blir det avbrott för lunch.

Skolveckorna vid Rördrommen är anpassade till årskurs 3–5, och vi tar emot en grupp per dag. Vi kan också ta emot 2:or och 6:or i skolor med åldersblandade klasser. Finns handikappade elever, måste detta anmälas i samband med att ni anmäler er klass, eftersom detta kan kräva vissa anpassningsåtgärder. Fältstationen tar också emot elever från Särskolan, Gymnasiesärskolan och SärVux i mån av tillgång till informatörer.

Vill ni bekanta er med Fältstationen i förväg är det Öppet Hus alla helgdagar (röda dagar i almanackan) mellan klockan 9 och klockan 15 från den 1 mars till och med den 1 november. Det gäller även Långfredagen, Annandag Påsk, Första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Nationaldagen, Midsommardagen och Alla Helgons Dag. Läs mer under Program.

Ansvarig för bokning av skolveckorna är Ursula Hentschel från Biodlareföreningen. Ring till henne och boka en dag så fort som möjligt. Ni når Ursula på telefon 070-792 45 73 och e-post uehentschel@gmail.com

Sprid gärna informationen vidare till era kollegor.

Läs mer:

Tipsa dina vänner!