Årsprogram för 2017

Fältstationen är öppen alla röda dagar kl 9–15 från
mars till och med oktober.
Se fältstationens program.
Välkommen!

Skolveckor 2017

Ta med skolklassen till fältstationen!
Årets skolveckor för förbokade grupper startar
den 15 maj och pågår till och med den 2 juni.
Läs mer om skolveckorna.

Örnräkningen den 4 mars

Här är resultatet.

Fåglarna vid Sörfjärden

Uppdaterad artlista sammanställd av
Lars Broberg

Stora betande fåglar vid Sörfjärden

Länsstyrelsen har antagit en ny handlingsplan.
Barvalappen och Sörfjärden. Foto: Eskilstuna Flygplats 2004

 Nasen – ur fåglarnas perspektiv. Foto: Eskilstuna Flygplats 2009

 

 

Örnräknings-, Vass- och Fladdermusutställning
Öppen röda dagar kl 9 - 15
mars till och med oktober


Vi som jobbar för Rördrommen
 

 
   
 

  I samarbete med       
 
  Uppdaterad 
  2017-03-09 09:28