Årsprogram för 2018

Fältstationen är öppen alla röda dagar kl 9–15 från
mars till och med oktober.
Se fältstationens program.
Välkommen!

Örnräkningen den 4 mars 2017

Här är resultatet.

Fåglarna vid Sörfjärden

Uppdaterad artlista sammanställd av
Lars Broberg

Stora betande fåglar vid Sörfjärden

Länsstyrelsen har antagit en ny handlingsplan.
Barvalappen och Sörfjärden. Foto: Eskilstuna Flygplats 2004

 Nasen – ur fåglarnas perspektiv. Foto: Eskilstuna Flygplats 2009

 

 

Örnräknings-, Vass- och Fladdermusutställning
Öppen röda dagar kl 9 - 15
mars till och med oktober


Vi som jobbar för Rördrommen
 

 
   
 

  I samarbete med       
 
  Uppdaterad 
  2017-12-26 20:22