Årsprogram för 2018

Fältstationen är öppen alla röda dagar kl 9–15 från
mars till och med oktober.
Se fältstationens program.
Välkommen!

Fåglarna vid Sörfjärden

Uppdaterad artlista sammanställd av
Lars Broberg

Örnräkningen den 4 mars 2017

Här är resultatet.

Stora betande fåglar vid Sörfjärden

Länsstyrelsen har antagit en ny handlingsplan.

Barvalappen och Sörfjärden. Foto: Eskilstuna Flygplats 2004

 Nasen – ur fåglarnas perspektiv. Foto: Eskilstuna Flygplats 2009

 

 

Örnräknings-, Vass- och Fladdermusutställning
Öppen röda dagar kl 9 - 15
mars till och med oktober


Vi som jobbar för Rördrommen
 

 
   
 

  I samarbete med       
 
  Uppdaterad 
  2018-02-12 12:22