Dags att räkna örn lördagen den 2 mars 2019

Pressmeddelande, 2019-02-27:

Lördagen den 2 mars mellan klockan 10 och 12 pågår den årliga örnräkningen från Nynäshamn och Lidingö i öster längs Mälaren och Hjälmaren till Vättern och sjön Unden i väster, inklusive Tiveden-området och Kolbäcksåns avrinningsområde. Räkningen i denna form har pågått sedan 2004, men startade i liten skala 1999.

Örnräkningen görs av medlemmar i Naturskyddsföreningens kretsar och de Ornitologiska klubbarna. Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Sörmland administrerar räkningen. Där finns en utställning om havsörnarna vid Mälaren och Hjälmaren.

Återhämtad och växande stam

Havsörnsstammens utveckling är ett exempel på vad man kan uträtta med engagerade ideella krafter. Vid en inventering 1940 noterades 40 häckande par i hela Sverige. Det var resultatet av bland annat jakt. Olika giftutsläpp (PCB, DDT, hormoslyr med mera) i vattendragen gjorde att stammen höll sig på en låg nivå. Dessa gifter förbjöds på 1970-talet efter påtryckningar från miljörörelsen.

Björn Helander startade i början av 1970-talet Projekt Havsörn inom Naturskyddsföreningens ram för att främja havsörnen. Det ledde till att havsörnsstammen återhämtade sig. I dag finns cirka 800 par och fortsatt ökande antal havsörnar spridda över större delen av Sverige.

Vid Mälaren finns minst 55 par och vid Hjälmaren uppskattningsvis minst 20 par. Havsörnen är en viktig miljöindikator, eftersom den i likhet med människan står högst upp i en näringskedja. Yrkesfiskarna bidrar till havsörnarnas vinteröverlevnad genom att lägga ut ”skräpfisk” på isen.

Dagens hot: Boträdsbrist, tågdöd och blyförgiftning

Hotet mot havsörnsstammen utgörs i dag bland annat av brist på boträd, eftersom det moderna skogsbruket inte sparar ”rekryteringsträd”. Trafiken, främst tågtrafiken, skördar många offer bland både havs- och kungsörnarna när fåglarna går ner för att äta av tågdödat vilt och själva blir ihjälkörda av tågen.

En underskattad dödsorsak är blyförgiftning från ammunition i bytesdjur och as samt slaktavfall efter jakt. Blyförgiftning förorsakar en långsam död hos fåglarna. Detta gäller även kungsörn. Det behövs ytterst små blymängder för att förgifta en havsörn.

Välkommen till publika platser

Vi bjuder in allmänheten till så kallade publika platser, nämligen Rånnesta vid Tysslingen, Venastugan vid Rynningeviken, Öby kulle vid Kvismaren, Hästnäs vid Arboga, Borgåsen vid Surahammar, Norsa vid Köping, Kungsudden i Kungsör, Parkeringen vid Borgåsund i Strömsholm, Kvicksundsbrons gamla fäste, Torshälla huvud (Åsvägen 41), Hässelbyholms brygga (med dispens) i Strängnäs kommun, Gäddeholms båthamn i Västerås, Hjälstaviken vid Enköping, Vårbergstoppen i södra Stockholm och Högdalatippen i Vallentuna.

Vid Gäddeholms båthamn informerar Rapphönorna, nätverk av kvinnliga ornitologer, om sin verksamhet.

Vänliga hälsningar
Sten Ullerstad
Projektledare Örnräkningen, telefon 016-35 41 52 eller 070-605 41 52

Tipsa dina vänner!