Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten.

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder.
Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme.
Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot
markägare och mot andra människor ute i naturen.

Allemansrätten kan sammanfattas i orden Inte störa – inte förstöra.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

 

< Åter till Om Rördrommen

Tipsa dina vänner!