Rördrommen – ett samarbete över föreningsgränser

Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Sedan 2002 ingår också Eskilstuna Biodlareförening i samarbetet.

Fältstationen har fått sitt namn på grund av läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening.

Sörfjärden blev februari 2002 skyddat av FN som RAMSAR-område.

Läs mer:

Esite suomeksi (pdf)
Brochure in English (pdf)
Broschüre auf Deutsch (pdf)

Tipsa dina vänner!