Rördrommen – ett samarbete över föreningsgränser

Fältstationen Rördrommen har tillkommit genom ett samarbete mellan naturskyddsföreningarna och de ornitologiska föreningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Sedan 2002 ingår också Eskilstuna Biodlareförening i samarbetet.

Fältstationen är öppen för allmänheten alla röda dagar i almanackan från mars till och med oktober, klockan 9–15.

Besökarna välkomnas av en stugvärd som kan informera om stationen och naturen runtomkring.

Här finns fågeltorn, naturstig, betad äng, bihotell, kunskapskupa som visar hur bisamhället fungerar samt utställningar om Sörfjärden, havsörn och fladdermöss.

Ett av fågeltornen kan nås med rullstol och barnvagn.

Lättare fika erbjuds för självkostnadspris, men lägg gärna en extra slant för att stödja verksamheten.

Hjärtligt välkommen!

Kärnområde för rördrom

Fältstationen har fått sitt namn på grund av läget vid Sörfjärden som är ett av Europas kärnområden för rördrom. I området har Lars Broberg bedrivit inventeringsarbete sedan 1945. Rördrommen administreras av Eskilstuna Naturskyddsförening.

Sörfjärden blev februari 2002 skyddat av FN som RAMSAR-område.

Läs mer:

Esite suomeksi (pdf)
Brochure in English (pdf)
Broschüre auf Deutsch (pdf)

Tipsa dina vänner!