Rördrommen fyller 20 år

Välkomna till Fältstationen Rördrommen! Det är 20 år sedan Naturskyddsföreningarna och Ornitologiska Klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs startade verksamheten. Tanken med fältstationen är att bevaka natur och miljö i Sörfjärdens avrinningsområde oberoende av vilken kommun det gäller.

Läs mer

Idö udde ny obspunkt

Sörfjärden har under året fått en ny obspunkt i Artportalen. Namnet är Idö udde. Platsen nås från mötesplatsen närmast Strands gård. Från mötesplatsen (markerad med vägmärket M längs vägen) är det skyltat Idö udde på östra sidan av vägen. Stigen är dessvärre inte lämplig för den som är rörelsehindrad. Fältstationen Rördrommen kallas på kartan Sundkarlstorp. Se även karta.