Kom och lyssna på fladdermöss

Lördagen den 10 augusti har du möjlighet att lyssna på fladdermöss vid fältstationen Rördromen.

För fladdermuslyssningen ansvarar Ulf Bjurman från Västerås, vars utrustning gör det möjligt att spela in ljudet från en art samtidigt och samtidigt lyssna på ljudet från en annan art.

Efter en genomgång av hur utrustningen fungerar blir det en vandring i fältstationens omgivningar för att söka upp fladdermöss..

Aktiviteten startar kl 21 och pågår tills det blir mörkt.

Läs mer om fladdermöss i Sörmland: Sammanställning av genomförda inventeringar av fladdermöss i Södermanlands län från åren 1999, 2001 och 2004

Välkommen!

Bin och många andra insekter är viktiga pollinatörer – möt dem på Rördrommen

Bins och andra insekters betydelse för pollinering av växter blir alltmer uppmärksammad. Exempelvis har Naturskyddsföreningen startat Operation: Rädda bina. Initiativet samlar in pengar till åtgärder som gynnar våra vildbin och ger tips på vad du själv kan göra för dessa flitiga trädgårdsmästare.

Rördrommen har i flera år uppmärksammat både vilda och tama bins betydelse. Vid fältstationen kan du titta in i en bikupa. Du hittar också exempel på bihotell/biholkar, som du enkelt kan göra själv. Mer om detta på följande sidor:

Fältstationen är dessutom granne till Sörmlands läns hittills enda gåsåker. Dess speciella blandning av växter gynnar delvis även bin och vildbin, likaså fjärilar och andra hotade pollinatörer.

Rördrommen fyller 20 år

Välkomna till Fältstationen Rördrommen! Det är 20 år sedan Naturskyddsföreningarna och Ornitologiska Klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs startade verksamheten. Tanken med fältstationen är att bevaka natur och miljö i Sörfjärdens avrinningsområde oberoende av vilken kommun det gäller.

Läs mer