Fågelåret 2020 vid Sörfjärden

Gammal havsörn på snö. En skata håller sig lite på avstånd. Foto: Stig Unge

Fåglarna har varit välbevakade hela året, särskilt från de tre fågeltornen Rördromstornet, Kvarnbäckstornet och Eksågstornet men även från den nya plattformen vid Idö udde. Fältstationen, med utsikt över Barvalappen och Idö gåsåker, har också varit en populär plats. Ägretthägrar och röda glador är ett par av årets många fina observationer.

Läs Lars Brobergs artikel Fågelåret 2020 vid Sörfjärden.