Vägbeskrivning till Rördrommen

OBS! Det har byggts en ny väg till Strand. Strax efter att du passerat bron vid Barvabadet delar sig vägen. Ta då vägen till höger om pilen för att komma till Rördrommen. 

Österifrån (Strängnäs): Från motorvägen, ta höger mot Härad, Barva och sedan vänster mot Barva. Åk på gamla E20. Sväng höger mot Strand 2, Söderfjärdens Naturreservat 2. Strax efter att du passerat bron vid Barvabadet delar sig vägen. Ta då vägen till höger om pilen för att komma till Rördrommen. Det är gamla vägen, som leder till bland annat Rördrommen. Vägen kan fortfarande användas som genomfartsväg.

Västerifrån (Eskilstuna): Från motorvägen ta höger mot Kjula, sedan höger igen mot Kjula. Sedan höger mot Barva. Åk gamla E20. Sväng vänster mot Strand 2, Söderfjärdens naturreservat 2. Strax efter att du passerat bron vid Barvabadet delar sig vägen. Ta då vägen till höger om pilen för att komma till Rördrommen. Det är gamla vägen, som leder till bland annat Rördrommen. Vägen kan fortfarande användas som genomfartsväg.

Vägbeskrivning till Rördrommen (lila markering). Kartunderlag från Lantmäteriet.
Vägbeskrivning till Rördrommen (lila markering). Kartunderlag från Lantmäteriet.

< Åter till Om Rördrommen

Tipsa dina vänner!