Fågelskär i Mälaren

Som en del av  den regionala miljöövervakningen bedriver länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Stockholms län, tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund, fågelinventering i Mälaren. Läs mer i rapporten Fågelskär i Mälaren 2016.

Tipsa dina vänner!