Häng med på örnräkning lördag 4 mars 2023

Nu är det åter dags för den årliga örnräkningen. Örnar räknas denna dag på 93 platser, varav 19 publika, från Nynäshamn och Lidingö i öster, längs Mälaren och Hjälmaren till norra Vättern och Tivedenområdet i väster.

Örnräkningen engagerar drygt 120 ideellt arbetande medlemmar i Naturskyddsföreningens kretsar och lokala ornitologiska klubbar och föreningar. Vid Frövisjön svarar Västmanlandsornitologernas ungdomsgrupp ” Unga fågelskådare” för verksamheten. Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Sörmland administrerar räkningen.

Tack vare beslutsamma, kraftfulla och uthålliga, insatser från myndigheter och, inte minst, ideella krafter runt om i landet, har havsörnen nu gynnsam bevarandestatus. Högst i näringskedjorna utgör den en mycket viktig miljöindikator. I nutid, då människans samlade påverkan på miljö och ekosystem är starkare än naturens egna krafter, blir det angeläget att så standardiserat som möjligt söka övervaka örnarna. Med teknisk och kemisk utveckling förändrar människan ständigt sin omgivning. Hot och möjligheter växlar och kräver kontinuerligt uppmärksamhet.

Örnräkningen är ett bra tillfälle att under en vårvinterdag få chansen att kanske få se och uppleva de fantastiska örnarna. Uppleva en skymt eller mer av ursprung.

Räkning av örnar startade redan 1999 och har bedrivits i nuvarande form sedan 2004.

Välkommen att besöka örnräknare på följande publika platser:

• Rånnesta, Tysslingen
• Venastugan, Rynningeviken
• Öby kulle, Kvismaren
• Hästnäs, Arboga
• Lövön, Östra Hjälmaren (på udden allra längst västerut)
• Borgåsen, Surahammar
• Norsa, Munktorp sn
• Kungsudden, Kungsör
• Borgåsund, Kolbäcks sn
• Kvicksundsbron, södra fästet
• Torshälla huvud (Åsvägen 41)
• Hässelbyholm brygga, Hässelbyholm
• Kungstornet Långberget, Strängnäs
• Hjälstaviken
• Edeby våtmark, Toresund
• Gåseborg, Görvälns naturreservat
• Skinnarviksberget, Södermalm, Stockholm
• Vårbergstoppen, Stockholm
• Gäddeholms båthamn (där informerar samtidigt Rapphönorna, nätverket för kvinnliga ornitologer, om sin verksamhet)

Vid Gäddeholms båthamn informerar samtidigt Rapphönorna, nätverket för kvinnliga ornitologer, om sin verksamhet.

Välkommen!

Fältstationen Rördrommens projektledning för örnräkningen.
Kontaktperson: Leif Carlsson. 070 241 29 32. mihack11@gmail.com

Tipsa dina vänner!

Fågelåret 2020 vid Sörfjärden

Gammal havsörn på snö. En skata håller sig lite på avstånd. Foto: Stig Unge

Fåglarna har varit välbevakade hela året, särskilt från de tre fågeltornen Rördromstornet, Kvarnbäckstornet och Eksågstornet men även från den nya plattformen vid Idö udde. Fältstationen, med utsikt över Barvalappen och Idö gåsåker, har också varit en populär plats. Ägretthägrar och röda glador är ett par av årets många fina observationer.

Läs Lars Brobergs artikel Fågelåret 2020 vid Sörfjärden.

Tipsa dina vänner!

Bin och många andra insekter är viktiga pollinatörer – möt dem på Rördrommen

Bins och andra insekters betydelse för pollinering av växter blir alltmer uppmärksammad. Exempelvis har Naturskyddsföreningen startat Operation: Rädda bina. Initiativet samlar in pengar till åtgärder som gynnar våra vildbin och ger tips på vad du själv kan göra för dessa flitiga trädgårdsmästare.

Rördrommen har i flera år uppmärksammat både vilda och tama bins betydelse. Vid fältstationen kan du titta in i en bikupa. Du hittar också exempel på bihotell/biholkar, som du enkelt kan göra själv. Mer om detta på följande sidor:

Fältstationen är dessutom granne till Sörmlands läns hittills enda gåsåker. Dess speciella blandning av växter gynnar delvis även bin och vildbin, likaså fjärilar och andra hotade pollinatörer.

Tipsa dina vänner!

Rördrommen fyller 20 år

Välkomna till Fältstationen Rördrommen! Det är 20 år sedan Naturskyddsföreningarna och Ornitologiska Klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs startade verksamheten. Tanken med fältstationen är att bevaka natur och miljö i Sörfjärdens avrinningsområde oberoende av vilken kommun det gäller.

Läs mer
Tipsa dina vänner!