Aktiviteter Rördrommen 2024

Fältstationen är öppen alla söndagar t.o.m. oktober mellan 9-15. Kom gärna in och prata med stugvärden! Några gånger har vi speciella aktiviter:

5 maj Fågelskådningens dag S Ritter

12 maj Friluftsgudstjänst kl 10

2 juni Livet/småkryp i vattnet K Westermark

9 juni Bin och biodling , kl 13 – ca 15, visningskupa på Fältstationen, tillverkning av honung mm.
Biodlareföreningen i Eskilstuna Kenth Lang

6 juli Lördagen (OBS dag & tid) kl 21:00 – ca 24:00

Lysning efter nattfjärilar . Ansvarig: Joachim Strengbom,
Sörmlandsentomologerna, Fältstationen håller extra öppet kl 21 – 24.

7 juli Floravandring i Rördrommens omgivningar. Floran ur ett ekosystem- och evolutionärt
perspektiv. Guidning Håkan Gustafson.

11 augusti Fjärilar. Samling kl 11 på Rördrommen.

Översiktlig presentation av våra svenska fjärilar, liksom lämplig litteratur och andra tips för att

kunna känna igen våra vanligaste arter och deras ekologi.

Om vädret tillåter håller vi oss mestadels utomhus.
Medverkande: Håkan Elmqvist och Björn Carlsson

8 september 7-11 Skäggmesens dag Leif Carlsson

Resultat från Örnräkningen 2024

Under lördagen 2/3 genomfördes årets örnräkning. Totalt sågs 197 havsörnar från 94 lokaler från Vättern i väster till Mörkö i öster, dessutom sågs en kungsörn. Siffran för samma område 2023 var 255 havsörnar. Dis, dimma och gråmulet väder gjorde att havsörnarna satt mycket stilla den dagen som vi räknade örn. Att sikten var dålig pga vädret samt att örnarna satt mycket stilla gjorde att de var svårare att upptäcka för oss observatörer. Även med tubkikare. Så projektgruppens konklusion är nog att havsörnen inte har minskat reellt sedan 2023. Havsörnsstammen mår bra och populationen klassas som livskraftig dvs den finns INTE på SLUs rödlista längre! Kungsörn däremot finns på den femgradiga rödlistan. Den klassas som ”nära hotad”.

I år är det 100 år sedan våra örnar blev fredade!

Ett stort tack till alla som medverkade i årets örnräkning.

Häng med på örnräkning lördag 4 mars 2023

Nu är det åter dags för den årliga örnräkningen. Örnar räknas denna dag på 93 platser, varav 19 publika, från Nynäshamn och Lidingö i öster, längs Mälaren och Hjälmaren till norra Vättern och Tivedenområdet i väster.

Örnräkningen engagerar drygt 120 ideellt arbetande medlemmar i Naturskyddsföreningens kretsar och lokala ornitologiska klubbar och föreningar. Vid Frövisjön svarar Västmanlandsornitologernas ungdomsgrupp ” Unga fågelskådare” för verksamheten. Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Sörmland administrerar räkningen.

Tack vare beslutsamma, kraftfulla och uthålliga, insatser från myndigheter och, inte minst, ideella krafter runt om i landet, har havsörnen nu gynnsam bevarandestatus. Högst i näringskedjorna utgör den en mycket viktig miljöindikator. I nutid, då människans samlade påverkan på miljö och ekosystem är starkare än naturens egna krafter, blir det angeläget att så standardiserat som möjligt söka övervaka örnarna. Med teknisk och kemisk utveckling förändrar människan ständigt sin omgivning. Hot och möjligheter växlar och kräver kontinuerligt uppmärksamhet.

Örnräkningen är ett bra tillfälle att under en vårvinterdag få chansen att kanske få se och uppleva de fantastiska örnarna. Uppleva en skymt eller mer av ursprung.

Räkning av örnar startade redan 1999 och har bedrivits i nuvarande form sedan 2004.

Välkommen att besöka örnräknare på följande publika platser:

• Rånnesta, Tysslingen
• Venastugan, Rynningeviken
• Öby kulle, Kvismaren
• Hästnäs, Arboga
• Lövön, Östra Hjälmaren (på udden allra längst västerut)
• Borgåsen, Surahammar
• Norsa, Munktorp sn
• Kungsudden, Kungsör
• Borgåsund, Kolbäcks sn
• Kvicksundsbron, södra fästet
• Torshälla huvud (Åsvägen 41)
• Hässelbyholm brygga, Hässelbyholm
• Kungstornet Långberget, Strängnäs
• Hjälstaviken
• Edeby våtmark, Toresund
• Gåseborg, Görvälns naturreservat
• Skinnarviksberget, Södermalm, Stockholm
• Vårbergstoppen, Stockholm
• Gäddeholms båthamn (där informerar samtidigt Rapphönorna, nätverket för kvinnliga ornitologer, om sin verksamhet)

Vid Gäddeholms båthamn informerar samtidigt Rapphönorna, nätverket för kvinnliga ornitologer, om sin verksamhet.

Välkommen!

Fältstationen Rördrommens projektledning för örnräkningen.
Kontaktperson: Leif Carlsson. 070 241 29 32. mihack11@gmail.com

Fågelåret 2020 vid Sörfjärden

Gammal havsörn på snö. En skata håller sig lite på avstånd. Foto: Stig Unge

Fåglarna har varit välbevakade hela året, särskilt från de tre fågeltornen Rördromstornet, Kvarnbäckstornet och Eksågstornet men även från den nya plattformen vid Idö udde. Fältstationen, med utsikt över Barvalappen och Idö gåsåker, har också varit en populär plats. Ägretthägrar och röda glador är ett par av årets många fina observationer.

Läs Lars Brobergs artikel Fågelåret 2020 vid Sörfjärden.