Örnräkning 4 mars 2017

Örnräkningen 2017 omfattade knappt 100 observationspunkter från Lidingö och Nynäshamn till Vättern. Räkningen organiserades av Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Sörmland där 22 personer skötte telefonkontakter med obspunkterna, inläggning på nätet och diverse kringverksamheter.

Vädret var inte det bästa med bland annat lätt snöfall. Det lättade dock så småningom. Till slut sken solen i västligaste delen av området. Detta gjorde att antalet observerade havsörnar ökade under förmiddagen.

Resultatet av räkningen av havsörnar blev:

Örebro län väster om Tysslingen 5
Hjälmaren inkl. Tysslingen och Kvismaren 45
Kolbäcksån 7
Svartån i Västmanlands län 0
Mälaren väster om Hjulstabron/riksväg 55 50
Mälaren öster om Hjulstabron/riksväg 55 40
Mörkölinan (Mörkö + Brandalsund) 7
Summa 154

Till detta kom 1 kungsörn.

I Sverige finns idag, enligt Peter Hellström på Naturhistoriska Riksmuséet 700–750 häckande par. I östra delen av Mälaren (öster om Hjulstabron/Riksväg 55) beräknas det finnas minst 30 revir. I västra delen av Mälaren finns minst 10 häckande par.

Havsörnens framtida problem är bristen på boträd samt nya kemikalier som bromerade flamskyddsmedel från främst elektronik och vissa textilier i offentliga lokaler.

Antalet havsörnsungar är idag så stort att det inte finns kapacitet att märka alla. Under 2016 ringmärktes 500 havsörnsungar i Sverige. Andelen ringmärkta havsörnar minskar eftersom det föds fler ungar än som man hinner med att ringmärka. Detta är ett positivt tecken. Örnarna rör sig över stora avstånd för att klara vinteröverlevnaden. Vid västra Mälaren har örnar observerats, som varit ringmärkta både i närområdet och upp till Finska Lappland. Yrkesfisket bidrar väsentligt till vinteröverlevnaden genom att lägga ut bifångst som braxen.

Räkningarna i detta format har skett sedan 2004 och har hela tiden växt.

Det finns idag två separata örnstammar: en i nordvästra Norrland, som är en avläggare från den norska populationen (15-20 fågelvägen till Atlantkusten) och en population för övriga Sverige.

Antalet dödade havsörnar stiger i takt med utbyggnaden av vindkraften. Vilt, som skjutits med blyammunition är ett annat hot mot örnstammen. Vilt som dödats av tåg kan förorsaka örndöd när örnarna inte hinner undan tåg när de äter på tågdödat vilt.

 

Platser i örnräkningen 2017.

Fältstationen Rördrommens örngrupp

Tipsa dina vänner!