Örnräkning 6 mars 2021

Resultat av örnräkningen lördagen den 6 mars 2021 längs Mälaren och Hjälmaren samt västra delen av Örebro län.

Årets örnräkning påverkades i högsta grad av den pågående pandemin. Våra telefonörer satt hemma och ringde med minskad gemenskap som effekt. Vi kunde inte annonsera publika platser för allmänheten. Trots det kom det en hel del besökare till våra observationsplatser ditlockade av ”djungeltelegrafen”.

Årets räkning omfattade 88 platser i fem län och drygt 20 kommuner. Vi märker att denna aktivitet fyller en viktig social funktion och attraherar personer i ett stort åldersspann. Vi skulle önska oss fler observatörer i västra delen av Örebro län.

Vårt beräknade resultat av räkningen blev:

OmrådeAntal havsörnar
Vättern 6
Västra Örebro län (väster om Tysslingen)0
Hjälmaren inklusive Tysslingen och Kvismaren85
Mälaren väster om Hjulstabron och väg 5561
Mälaren öster om Hjulstabron och väg 5572
Kolbäcksån och Svartån i Västmanland8
Stockholmsområdet                                                        12
Mörköområdet                                                               17
Totalt261

Inom hela bevakningsområdet observerades totalt 4 kungsörnar.

Årets resultat är väsentligt bättre än förra årets resultat. Det beror dels på att vi hade en kraftig vind som fick havsörnarna på vingar, dels att det fanns en del kadaver efter främst rådjur som drunknat på svaga isar. Detta har kompenserat bristen på ”skräpfisk”. Denna har till stor del uteblivit på grund av svaga isar. Notabelt är att det observerats 12 havsörnar i Stockholmstrakten, bland annat i Hammarbybacken.

Örnräkningen inleder öppetsäsongen vid Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden. Det är öppet alla helgdagar mellan 9 och 15 till och med oktober. Vår verksamhet koncentreras på utomhusaktiviteter så länge det råder begränsningar på grund av pandemin.

Vi räknar med att göra en ny räkning lördagen den 5 mars 2022.

Fältstationen Rördrommens örngrupp

Tipsa dina vänner!