Örnräkning 5 mars 2022

Årets örnräkning påverkades liksom förra årets räkning av pandemin. Ett så här stort arrangemang kan inte bara byta fot över en natt och gå från att telefonörerna sitter hemma till att de sitter i Fältstationen Rördrommen. Vi hade med all sannolikhet annars tvingats ersätta en del telefonörer på grund av enskilda personers rädsla för smitta. Vi annonserade inte heller i år några ”publika platser”, men har fått uppgifter om en hel del besökare på några platser. Resultatet blev 155 havsörnar och 5 kungsörnar.

Inventeringen gjordes från 89 platser i 5 län och drygt 20 kommuner. Vi fick två helt nya lokaler jämfört med tidigare år. Vi ser en stor efterfrågan på denna aktivitet och tolkar det som att den fyller en viktig funktion. Vi skulle önska oss fler observatörer i västra delen av Örebro län.

Obs-platser och rapporter för havsörn i örnräkningen den 5 mars 2022. Källa: Artportalen

Vårt beräknade resultat av räkningen blev:

OmrådeAntal havsörnar
Vättern 1
Västra Örebro län (väster om Tysslingen)1
Hjälmaren inklusive Tysslingen och Kvismaren62
Mälaren väster om Hjulstabron och väg 5539
Mälaren öster om Hjulstabron och väg 5536
Kolbäcksån och Svartån i Västmanland3
Stockholmsområdet                                                        6
Mörköområdet                                                               7
Totalt155

Inom hela bevakningsområdet observerades totalt 5 kungsörnar.

Årets resultat är väsentligt lägre än förra årets, som var ett ”rekordår”. Viktigaste orsaken är att det i år var svag vind så att örnarna inte kom på vingarna utan ”parkerade” i olika träd. En annan orsak är att isarna varit tämligen svaga. Därmed har yrkesfisket kraftigt försvårats och delvis ställts in, vilket resulterat i att det blivit marginella mängder skräpfisk.

Eftersom det är ett stort geografiskt område spelar vädret roll. I den östra delen av området var det barmark medan en observatör i västligaste delen måste byta lokal eftersom det var så mycket snö att det inte gick att komma till den tänkta lokalen utan fyrhjuling.

Örnräkningen inleder öppetsäsongen vid Fältstationen Rördrommen mellan Eskilstuna och Strängnäs. Fältstationen har öppet hus alla röda dagar i almanackan klockan 9–15 till och med oktober. Hur vi kommer att organisera årets verksamhet beror på olika omvärldsfaktorer. Vi hoppas kunna återuppta skolverksamheten, som legat nere på grund av pandemin.

Vi hoppas kunna göra en ny räkning samma tid nästa år.

Fältstationen Rördrommens örngrupp

Tipsa dina vänner!