Artlista över fåglarna vid Sörfjärden

Hela 237 fågelarter har iakttagits vid Sörfjärden i Mälaren under perioden 1940–2017. Lars Broberg sammanställer årligen en artlista med korta kommentarer om varje art. Här är den senaste artlistan, reviderad 2017-12-31.

Tipsa dina vänner!