Artlista över fåglarna vid Sörfjärden

Hela 239 fågelarter har iakttagits vid Sörfjärden i Mälaren under perioden 1940–2019. Lars Broberg sammanställer årligen en artlista med korta kommentarer om varje art. Här är den senaste artlistan, reviderad 2019-12-31.

Tipsa dina vänner!