Fågeltorn vid fältstationen

Kvarnbäckstornet

Kvarnbäckstornet ligger på södra sidan av Örsundet mitt emot Rördromstornet. Man kommer dit genom att passera stättan i anslutning till åkern, innan man kommer fram till Barvabadet. Man passerar genom beteshagen, där vildsvin ibland bökar upp delar av marken. Tornet byggdes i mitten av 1990-talet och ligger i Kvarnbäckens deltaland. När vattenståndet i Mälaren är högt, eller när Kvarnbäcken har högt flöde, är tornet omflutet av vatten. Utanför tornet finns en fräst siktgata i vassen. Spången till tornet är närmast land försedd med kycklingnät för att minska halkrisken. Av samma skäl är den yttre delen byggd med tvärgående brädor.

Eksågstornet (funktionsanpassat)

Tornet är funktionsanpassat och passar därmed bra både för personer med barnvagn och för rörelsehindrade. Det finns en parkering i anslutning till väg 900, där Eksågsån passerar under vägen. Från tornet har man fri utsikt över södra delen av Sörfjärden, inklusive Lindön. Tornet är ett envåningstorn utan tak, men är förberett för tak. Rampen upp till tornet är försedd med kycklingnät för att minska halkrisken.

Rördromstornet (funktionsanpassat)

Intill Örsundet strax norr om bron och söder om Fältstationen finns ett funktionsanpassat fågeltorn. Det uppfördes 2008 och är det senast byggda tornet vid Sörfjärden. Tornet nås via en mindre väg som har stenmjöl som beläggning. Tornet är i två våningar varav den nedre är funktionsanpassad. Det passar lika bra för rörelsehindrade som för föräldrar med barnvagn eller för andra intresserade.

Tipsa dina vänner!