Örnräkning 2 mars 2013

Örnräkningen 2013 längs Mälaren och Hjälmaren lördagen 2 mars. Vid årets örnräkning var 69 platser bemannade, det största antalet under de 13 år som räkningen skett i detta geografiska område.

Räkningen har skett från Tysslingen i väster till Vårbergstoppen vid Stockholm i öster, i 5 län och 19 kommuner. Två helt nya platser har upprättats och 2 platser har återbemannats för första gången på några år.

Den geografiska täckningen har varit god. Vi räknar med att cirka 200 personer på ett eller annat sätt varit engagerade för denna örnräkning – en imponerande uppslutning. I denna siffra ingår de personer som samlar in rapporter liksom Yngve Meijer och Göran Polhede som svarat för inläggningen på Artportalen samt analys av statistiken. Vädret var synnerligen växlande.

Vi har kommit fram till nedanstående resultat:

Kolbäcksån 3 havsörnar
Svartådalen (Västmanland) 0 havsörnar
Hjälmaren (hela) 70 havsörnar
Mälaren väster om julstabron 50 havsörnar
Mälaren öster om Hjulstabron 53 havsörnar
Summa 176 havsörnar

Till detta kommer 2 kungsörnar: 1 per sjö.

På ett antal platser har yrkesfiskare lämnat överskottsfisk, vilket har dragit till sig örnar. När både Mälaren och Hjälmaren är islagda, är havsörnen beroende av att få bifångst från yrkesfiskare, vars betydelse för örnstammen inte kan övervärderas.

På vissa obsplatser har antalet örnar varierat kraftigt under räkningens gång på grund av olika störningsmoment såsom skoteråkning och andra aktiviteter, som skrämmer bort örnarna. Det växlingsrika vädret har också påverkat resultatet. I den ostligaste delen var det under den sista timmen ”snöstorm”, medan solen sken i trakten av Örebro. Resultatet av årets och tidigare års räkningar kan studeras på den nationella fågeldatabasen ”Svalan”.

En dagsräkning av örnar i den här omfattningen hade inte varit möjlig utan alla örnentusiasters insatser, såväl ute på fältet som på fältstationen Rördrommen. Varmt tack till er alla för en gedigen insats! Behovet av denna räkning understryks av de larmrapporter som kommit från kusten i Västernorrlands län om miljöförgiftade havsörnsägg.

Vi har startat ett arbete för att utveckla örnräkningen ytterligare till nästa års räkning. Den sker lördagen den 1 mars 2014.

Fältstationen Rördrommen

Tipsa dina vänner!