Örnräkning 3 mars 2018

Örnräkningen 2018 genomfördes under i stort sett optimala väderförhållanden och istäckta sjöar. Räkningen stördes dock på några platser av aktiviteter på isen. På Asköviken i Västerås och flera andra lokaler förekom körning med fyrhjuling. På flera platser skedde fritidsfiske och på någon plats pågick fisketävling. Observationsplatsen Vargaviddernas naturreservat i Örebro län utgick på grund av stora snömassor och oplogad väg.

Observatörerna fanns på nästan 100-talet platser i fem län i ett knappt 30-tal kommuner. Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs stod för organisationen av räkningen där 22 personer ansvarade för telefonkontakterna med fältobservatörerna, inläggning på Artportalen och övrig kringverksamhet.

Resultatet av dagens räkning blev:

PlatsAntal havsörnar
Örebro län väster om Tysslingen 1
Hjälmaren inkl. Tysslingen och Kvismaren78
Kolbäcksån2
Svartån (Västmanlands län)0
Mälaren väster om Hjulstabron och väg 5594
Mälaren öster om Hjulstabron och väg 5543
Mörkö5
Stockholm7
Summa229

Till detta kommer 6 kungsörnar från olika delar av området.

Det antal havsörnar som noteras ovan är med stor sannolikhet något i underkant. Risken finns för dubbelräkningar och försiktighetsprincipen är ett medvetet val som vi gjort för att kunna ansvara för resultatet.

En anmärkningsvärd trend är att det observeras allt fler havsörnar i Stockholm med bland annat 4 havsörnar i Hammarbybacken. Går man 20 år tillbaka var detta en helt otänkbar tanke. På en av Stockholmsområdets tippar noterades efter att räkningen avslutats 10 havsörnar.

När havsörnarna inte får tillgång till överskottsfisk söker de sig till sjöarnas omgivningar för att livnära sig på slaktavfall och ”jakträntor”, vilket ökar risken för blyförgiftning. Yrkesfiskarna har ett stort intresse av att gynna havsörnsstammen eftersom örnarna håller nere antalet skarv, vilka kan orsaka en hel del problem för yrkesfisket.

Det gynnsamma vädret har sannolikt även bidragit till det för räkningen ovanligt stora antalet observerade kungsörnar. På en plats noterades två kungsörnar, en yngre och en subadult. Ett av de stora hoten mot kungsörnen är tågtrafiken när örnarna äter tågdödat vilt och inte hinner lyfta innan tåget kommer. Denna vinter dödades 3 kungsörnar på lika många dagar på samma järnvägssträcka i Västerbottens län. Trafikverket har tagit till sig detta problem och arbetar med en plan på hur man skall snabba på förloppet att få bort trafikdödade djur från spåren.

Fältstationen Rördrommens örngrupp

Tipsa dina vänner!