Örnräkning 2 mars 2019

Årets örnräkning genomfördes under i stort sett optimala förhållanden med reservation för att isen var litet osäker på vissa sjöar, men hade den goda egenskapen att man till största delen slapp fyrhjulingar och bilar som kör på isen och stör fåglarna. Resultatet blev 239 havsörnar och 6 kungsörnar.

Räkningen i år omfattade 90 platser i 5 län och ett trettiotal kommuner från Nynäshamn och Lidingö till Vättern i väster samt längs Kolbäcksån från mynningen uppströms till Virsbo. Vinden uppfattades säkert av en del observatörer som besvärande, men hade den goda egenskapen att den fick örnarna på vingar i större grad än vid vindstilla. På de allra flesta platser var det barmark.

Årets räkning samordnades som vanligt av Fältstationen Rördrommen, som nu har säsongs-öppet alla helgdagar mellan 9 och 15 till och med oktober. Arbetet i Fältstationen sköttes av 21 personer, som svarade för att ta in telefonrapporter, lägga in data på Artportalen samt ordna övrig service.

Vi har kommit fram till nedanstående resultat av årets örnräkning:

Kolbäcksådalen
9 havsörnar
Svartån (genom Västerås) och Frövisjön2 havsörnar
Hjälmaren inklusive Kvismaren och Tysslingen71 havsörnar
Örebro län väster om Tysslingen 4 havsörnar
Mälaren väster om Hjulstabron och väg 5581 havsörnar
Mälaren öster om Hjulstabron och väg 55 44 havsörnar
”Mörkölinan” 13 havsörnar
Stockholm 15 havsörnar
Totalt 239 havsörnar

Till detta kommer 6 kungsörnar utspritt över området, var vill vi inte uppge.

Resultatet är bättre än förra årets resultat då 229 havsörnar noterades. Det redovisade antalet är sannolikt i underkant, vilket är ett medvetet val från vår sida. Tendensen till ett ökat antal havsörnar i Storstockholm har fortsatt. Nytt för i år är att våra observatörer på några ställen råkat bevittna parningsbeteenden hos havsörnar.

Att antalet kungsörnar är samma som förra året får ses som ett gott resultat eftersom kungsörnarna i Sverige drabbats av ökad dödlighet till följd av kollision med trafiken främst tågtrafiken när kungsörnarna tänker äta tågdödat vilt på spårområdet. I Ångermanland dödades inom ett lopp av några veckor 5 kungsörnar i anslutning till Norra Stambanan.

Det är viktigt att fortsätta räkning av havs- och kungsörn som signaler på miljöstatusen. Tyvärr håller det på att bli en konkurrenssituation mellan havsörn och fiskgjuse delvis beroende på brist på lämpliga boträd. Boträden betingar många gånger ett högt timmerpris.

Mängden skräpfisk som yrkesfiskarna lägger ut minskar delvis beroende på att man kan sälja allt mer av fisken dels på att antalet yrkesfiskare minskar. Svaga sjöisar försvårar också yrkesfisket.

År 1924 fridlystes havsörnen då den höll på att utrotas. I dag räknar man med cirka 800 par i Sverige.

Vi räknar med att genomföra en liknande räkning nästa år.

Fältstationens Rördrommens örngrupp

Tipsa dina vänner!