Örnräkning 28 februari 2015

Lördagen 28 februari genomfördes den traditionella örnräkningen längs Mälaren och Hjälmaren. Årets räkning omfattade också några platser i östra delen av Stockholms län samt en utökning av antalet platser i västra delen av Örebro län.

Totalt var 89 platser bemannade från Lidingö i öster till Klåvudden vid Vättern och Vårbo vid Skagern i väster. Totalt omfattade räkningen 28 kommuner i 5 län.

Isförhållandena var olika inom området. Sämsta isförhållanden rådde i östra delen av Mälaren, vilket också avspeglar sig i att antalet örnar där var relativt lågt. Högsta antalet fanns i Hjälmaren. Vädret var i början av räkningen litet disigt på vissa ställen, men det klarnade upp under räkningens gång.

Fördelning mellan områden:

Kolbäcksådalen 4
Svartån (genom Västerås) 0
Hjälmaren 59
Västra Mälaren 48
Östra Mälaren 24
Östra Stockholms län 6
Västra delen av Örebro län 6
Summa 143

Därutöver har 1 kungsörn observerats.

Anmärkning: Gränsen mellan Östra och Västra Mälaren är Riksväg 55/Hjulstabron.

Förutsättningarna för yrkesfisket har varierat. På en plats i Strängnäs kommun bedrevs nyligen fiske från båt medan yrkesfiskarna på ön Valen i Hjälmaren tog upp de sista näten två dagar före örnräkningen.

Trots den dåliga isen förekom på en plats ett stort antal vindsurfare.

Resultaten från västra delen av Örebro län och östra delen av Stockholms län, som inte täcks av ”Svalankartan”, redovisas separat.

Sannolikt kommer en ny räkning i minst samma omfattning att ske lördagen 5 mars 2016. Beslut tas inom ett par veckor.

Resultat:

Örngruppen vid Fältstationen Rördrommen

Tipsa dina vänner!