Stora betande fåglar vid Sörfjärden

Under senare decennier har populationerna av stora betande fåglar ökat påtagligt. Detta gäller bland annat gäss, sångsvanar och tranor.

”I området kring Sörfjärden har framför allt grågåsbeståndet ökat och därmed även risken för påverkan på växande gröda, genom bete, tramp och föroreningar. Under de senaste åren har också tranor och sångsvanar börjat uppträda i ökande antal i landskapet”, skriver Länsstyrelsen i Södermanlands län på sin webbplats.

Rapporten Stora betande fåglar vid Sörfjärden – handlingsplan 2017–2019 beskriver situationen, ger en bakgrund och berättar om det fortsatta arbetet kring de betande fåglarnas påverkan och risk för skördeskador i lantbruket. Ett viktigt syfte är att skapa acceptans för fåglarnas förekomst hos både brukare och andra intressenter.

Du hittar rapporten på länsstyrelsens webbplats.

Tipsa dina vänner!