Holk som hjälper hotade vildbin

Vildbin är viktiga pollinatörer i naturen. Många av dessa vildbin är idag hotade. På Rördrommen har vi byggt en holk som hjälper vildbin att föröka sig.

Vildbiholk vid Rördrommen.
Foto: Ulf Lögdahl

Så här går det till:

  1. En vildbihona kryper in i ett hål.
  2. Där bygger hon celler som fylls med pollen och nektar.
  3. Därefter lägger hon ett ägg i varje cell.
  4. Efter några dagar kläcks ägget.
  5. En larv bildas, som äter sig stor av matförrådet.
  6. Larven förpuppas och efter några veckor kryper ett vildbi ut.

Exempel på bin som kommer att använda denna holk:

  • Pälsbin – har tät päls, lång snabel och bygger gärna i murket trä.
  • Murarbin – murar igen sin larvkammare.
  • Blomsovarbin – bygger bon i torra växtstjälkar.
  • Tapetserarbin – gör cellväggar av bladbitar.
Tapetserarbi.
Foto: Ulf Lögdahl

I Sverige har 285 varianter av vildbin påträffats. Av dessa är 98 rödlistade, främst på grund av förändringen i jordbrukslandskapet.

Läs mer: Pollinering ökar din skörd (Jordbruksverket)

Vildbihotellet vid fältstationenen
Tipsa dina vänner!