Mälaren – en sjö för miljoner

Mälarens Vattenvårdsförbund arbetar bland annat för att säkerställa:

  • Mälaren som resurs för dricksvattenförsörjning.
  • Livskraftiga bestånd av fisk.
  • Miljöer som erbjuder rekreation och naturturism.

Läs mer: Mälaren – en sjö för miljoner

Tipsa dina vänner!