Tips på läromedel

Ett myller av liv är ett läromedel om biologisk mångfald, producerat vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och WWF (Världsnaturfonden) och finansierat av Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

WWF Utbildning erbjuder former, metoder och innehåll inom lärandet för hållbar utveckling.

 

Tipsa dina vänner!