Kunskapskupan visar hur bisamhället fungerar

”Sörfjärdens Kunskapskupa” är ett EU-projekt som startats av Eskilstuna Biodlareförening. Vi vill pedagogiskt och praktiskt demonstrera biodlingen som spännande hobby, naturvård och samhällsnytta.

Varför ”Sörfjärdens Kunskapskupa”? Jo, en bikupa i naturlig verksamhet har ställts upp i lämplig miljö nära Sörfjärdens naturreservat i syfte att sprida kunskap om biodlingen till en naturintresserad allmänhet och särskilt skolungdom. Detta är förmodligen den första demonstrationskupan i Mälardalen och i varje fall i Sörmland. I anläggningen ingår också en en extra bikupa för avlastning av ramar när demokupan blir för trång.

Kör österut på gamla E20 förbi Kjula. Följ skylt till vänster strax bortom vägskälet vid Barva: Sörfjärdens Naturreservat 2. Kunskapskupan är lätt tillgänglig, där den placerats på ett plank vid ”Rördrommen”, den fältstation som drivs av Eskilstuna- och Strängnäsföreningarna av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och de ornitologiska klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs. Fältstationen ligger på höger sida om vägen mot Strand, strax efter badplatsen vid Barvalappen.

Besökare kan studera bisamhället inne i kupan genom glasskivor. I skydd av planket, som har ett fönster nära flustret, kan trafiken till och från kupan följas på nära håll. Bikupan står i vackert söderläge i en sluttning vid innersta Sörfjärden.

På planket sitter ett dussintal skyltar med olika informationstexter, som levererats från Sveriges Biodlares Riksförbund. Där finns allehanda teman alltifrån ”Sverige behöver fler biodlare” till ”Biodlarna skapar samhällsnytta”. Bikupan kan besökas av enskilda individer när som helst eller t ex skolklasser på naturutflykt. Styrelsen diskuterar verksamhet framöver i samverkan med de övriga föreningarna vid ”Rördrommen”.

Projektet ”Sörfjärdens Kunskapskupa” finansieras med bidrag från EU som beslutats av EFS-rådet i Södermanland. Medlen kommer från en fond som kallas ”Växtkraft Mål 3, Insatsområde 4”. Ett syfte med dessa EU-bidrag är att skapa sysselsättning. Därför söker styrelsen kontakt med arbetslösa biodlare som kan utöva tillsyn över kuporna samt sprida information och kunskap om biodling i praktik och teori.

I ansökan om EU-bidraget skrev styrelsen att ”Vårt mål är att:

  • Öka antalet biodlare i Sörmland i allmänhet och Eskilstuna i synnerhet; framför allt vill vi locka fler kvinnor och yngre människor till biodlingen,
  • Väcka nyfikenhet och sprida kunskap om biodlingens positiva betydelse för såväl människor som miljö, för naturen i stort och inte minst för kulturlandskapets odlingar och mångfald, exempelvis binas viktiga bidrag till växters polinering,
  • Direkt och påtagligt demonstrera hur det fascinerande bisamhället fungerar.”

Närmast ansvariga för skötseln av ”Sörfjärdens kunskapskupa” är ordförande Torbjörn Johansson och styrelseledamoten Ursula Hentschel.

Tipsa dina vänner!