Rördrommen fyller 20 år

Välkomna till Fältstationen Rördrommen! Det är 20 år sedan Naturskyddsföreningarna och Ornitologiska Klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs startade verksamheten. Tanken med fältstationen är att bevaka natur och miljö i Sörfjärdens avrinningsområde oberoende av vilken kommun det gäller.

Från 1993 till och med 1998 genomförde Eskilstuna Naturskyddsförening och Ornitologiska Klubben i Eskilstuna ett projekt för att restaurera cirka 100 hektar strandängar i Eskilstuna kommun som arbetsmarknadsprojekt. Fältstationen tog vid där. Det har hänt mycket under de 20 år som gått sedan starten. Här är några exempel:

• Eskilstuna Biodlareförening anslöt sig till verksamheten 2002, vilket blev starten för vår verksamhet med så kallade skolpaket till grundskolorna. Vi har anpassat denna verksamhet så att även funktionsnedsatta elever skall kunna delta.

• Sedan starten 1999 har vi samordnat örnräkning i regel första lördagen i mars på ett ökande antal platser i Mälardalen. Idag gäller det cirka 100 platser.

• Vi har låtit bygga ett funktionsanpassat fågeltorn (Rördromstornet).

• Vi har initierat arbete med frågor som gäller gäss, sångsvan och tranor tillsammans med Länsstyrelsen, Viltskadecenter vid Grimsö, markägare och jägare. Det har resulterat i en nu gällande förvaltningsplan, som olika aktörer på andra håll i Sverige tagit efter.

• Vi har i samarbete med markägare skapat olika utsiktspunkter på västra sidan av fjärden för att ge allmänheten nya upplevelser.

• Vi har tagit fram utställningar om örnar, fladdermöss(även kallade pipistreller), vassekologi och rördrommar.

• Sedan ett tiotal år har vi varje sommar friluftsgudstjänst tillsammans med Kafjärdens församling och Kjula Baptistförsamling

• Under 2018 startade vi i liten skala ett samarbete med Funktionsrätt Eskilstuna inom ramen för deras projekt Tillgänglig Natur.

Välkomna någon helg från mars tom oktober till Fältstationen eller upptäck den natur som är öppen dygnet runt!

Program 2019

Tipsa dina vänner!